PC Water

PC Water von VengSystem verbessert Arbeitsklima im Stall.

agromek_en_09Selvom ventilationsanlægget er velfungerende, er der mange personer, der dårligt tåler de store mængder støv i luften. Der sprøjtes vandtåge ud i stalden, hvorved støvet fanges og falder ned. Vandtågen skabes let af et højtrykskølingsanlæg, som mange landmænd har investeret i de seneste år. PC Water styrer enkelt og overskueligt støvbindingen i staldene.

Kernen er et program, som installeres på en PC på gården. Fra PCen trækkes et VE Buskabel, og ved hver magnetventil sættes et VE241 styreobjekt, som kan overstyre magnetventilen. Installation er nemt, da buskablet også indeholder strømforsyning til alle styreobjekter.

På PCen oprettes alle sektioner med navn. Man angiver også tidspunkt for første vandtåge, hvor lang tid, der skal være mellem vandtågerne og tidspunkt for ophør af støvdæmpningen. Endelig kan man også lægge en støvdæmpning ind til et fast tidspunkt, hvis man ved, at man der kommer ind i sektionen.
Alle oplysninger ses i et overskueligt vindue på PCen, ligesom man kan se driftstilstanden for de enkelte sektioner.